Стъклена картичка за юбилей "Два лозови грозда"с рисувана кутия