Бутилка рисувано шампанско за сребърна сватба "25г.ЗАЕДНО"