Венец за врата от изкуствени цветя в цвят "Богрундия"